Chcete poradiť ? | Volajte 0918 682 276
Po-Pi   09:00-17:00

Prázdny košík

Obchodné podmienky

 

1. OBJEDNÁVKA - KÚPNA ZMLUVA

Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzatvára zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky odoslaním vyplneného objednávkového formuláru.
Kupujúci je povinný uviesť nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko kupujúceho,
  • adresu kupujúceho,
  • druh a množstvo tovaru,
  • adresu dodania tovaru,
  • telefonický a emailový kontakt,
  • ak je kupujúci právnická osoba musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. V danom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.

 

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.

Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku e-mailom, čim dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.
Potvrdená objednávka musí obsahovať údaje o spôsobe a termíne dodania tovaru.

2. ZMLUVNÉ STRANY

PREDÁVAJÚCI:
NAJpneu trading, spol. s .r.o.
Nezábudková 5
Bratislava - mestská časť Ružinov
821 01
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

IČO: 52765831
IČ DPH: SK2121145873

Spoločnosť zapísaná na Okresnom súde v Bratislave I v odd. Sro, vl.č.: 142181/B.

DOZORNÝ ORGÁN:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71
Žilina
010 79

KUPUJÚCI:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a ktorá riadne a pravdivo uviedla údaje potrebné na jej identifikáciu tak ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach.

3. OPIS TOVARU A CENA

Opisy jednotlivých tovarových položiek s cenami sú uvedené v príslušných sekciách na www.pneuNAJ.com. Fotografie pneumatík sú ilustračné a môžu sa odlišovať od skutočnosti, v závislosti od ich rozmerov a parametrov. Bližšie informácie o konkrétnych pneumatikách Vám poskytneme na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., alebo 0918/682 276.
Všetky ceny sú konečné - vrátane DPH, dopravy a balného
, a to nezávisle na počte kusov. Ak si dopravu objednaného tovaru zabezpečíte na svoje náklady, tak Vám tento tovar bude predaný za cenu poníženú práve o tieto náklady na dopravu.

4. DODACIE PODMIENKY

Termín dodania oznámi predávajúci pri potvrdení objednávky. Zásielky sú odosielané kupujúcemu (pneu)NAJneskôr do 10 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim, vo väčšine prípadov však v priebehu 24 - 72 hodín. Predávajúci splní túto povinnosť odovzdaním tovaru do rúk prepravcu. Náklady na dopravu tovaru sú súčasťou ceny, a v plnej výške (ktorá závisí od váhy tovaru) ich hradí predávajúci. Ak predávajúci nemôže dodať tovar najneskôr do 10 dní, je povinný uviesť túto skutočnosť pri potvrdení objednávky spolu s navrhovaným termínom dodania. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy ak s termínom dodania dlhším ako 10 dní nesúhlasí. Oznámenie o odstúpení musí byť predávajúcemu doručené do dvoch pracovných dní formou, akou bola uskutočnená objednávka.
V prípade, že predávajúci požaduje zálohovú platbu v zmysle článku 5., je povinný dodať tovar do 10 dní odo dňa pripísania dlžnej čiastky na bankový účet.
Predávajúci je povinný doručiť kupujúcemu spolu s tovarom písomné informácie o jeho totožnosti, opis tovaru alebo služby.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti pri dodaní tovaru, ak nie je dohodnuté inak. Ak hodnota objednaného tovaru presiahne 663.88, má právo predávajúci požadovať zálohovú platbu vo výške 10% kúpnej ceny. V odôvodnených prípadoch, má predávajúci právo požadovať až 100% kúpnej ceny ako zálohovú platbu.
Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad - faktúru.

6. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Záruka na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu sa riadi a je v súlade s platnou legislatívou. Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky. Reklamácia je podmienená preukázaním nákupu reklamovaného tovaru v našom internetovom obchode , čoho dôkazom je daňový doklad – faktúra.
Závady zistené pri prebratí tovaru, je kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr však do 3 dní odo dňa dodania tovaru, reklamovať písomne u dodávateľa tovaru.
Závady, ktoré nemohli byť zistené pri prebratí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť tovaru, je kupujúci povinný reklamovať u dodávateľa písomnou formou na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Kupujúci má právo požadovať odstránenie závad v prípade, že je to možné, alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné závady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu poškodeného tovaru za nový, alebo na vrátenie peňazí. Prípadné reklamácie si uplatňujte písomne na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim pneuNAJ.com, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia Predmestská 71, 010 79 Žilina, www.soi.sk. alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Objednávka tovaru - kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku.
V zmysle §7 ods. 1/a zákona č. 102/2014 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, ktorý musí vrátiť, na vlastné náklady, predávajúcemu na adresu Vojtaššákova 893, Tvrdošín 027 44.
Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou (uveďte, prosím, požadované informácie podľa vzoru), zaslané na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., a/alebo na poštovú adresu spoločnosti.

Tovar nesmie byť poškodený a/alebo opotrebovaný. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet, a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Bližšie informácie ohľadom odstúpenia od zmluvy získate kliknutím TU.

Upozornenie: V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Ak kupujúci odmieta prevziať si objednaný tovar (toto neplatí, ak doručovaný tovar svojou kvalitou, množstvom, alebo druhom nezodpovedá tovaru objednanému), má predávajúci právo žiadať od objednávateľa uhradenie nákladov (ich konkrétnu výšku Vám poskytneme na požiadanie) spojených s doručovaním objednaného tovaru.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu:

  • Vaše identifikačné a kontaktné údaje,
  • údaje o Vašich nákupoch.

Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode emailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie dostávať, kontaktujte nás, prosím.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito súhlasí.
Práva kupujúceho sú uvedené aj v paragrafoch 622 a 623 OZ.

pneu(NAJ)matiky TU!

(pneu)NAJnakup.sk 

Koho tu máme 

Práve tu je 267 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Čítanosť článkov
4537253

Rýchly kontakt 

Pondelok - Piatok 09:00-17:00

tel. : 0918/682 276

Neváhajte nás kontaktovať !

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fcloc9 #eef11246 #070214121735