Chcete poradiť ? | Volajte 0918 682 276
Po-Pi   09:00-17:00

Prázdny košík

Označovanie pneumatík

205 - šírka nahustenej pneumatiky v mm (šírka behúňa)

55 - výška bočnice pneumatiky vyjadrená v %, v pomere k jej šírke (112.75 mm)

16 - vnútorný priemer pneumatiky (priemer disku) v anglických palcoch - inches (1 inch = 25.4 mm)

91 - index nosnosti (615 kg)

W - rýchlostný index (270 km/h)


Index nosnosti a kategória rýchlosti

Index nosnosti (LI - Load Index) je číslo, určujúce maximálnu nosnosť pneumatiky za daných špecifických podmienok.

 

Li
kg
 
LI
kg
 
LI
kg
 
LI
kg
 
LI
kg
50
190
 
65
290
 
80
450
 
95
690
 
110
1060
51
195
 
66
300
 
81
462
 
96
710
 
111
1090
52
200
 
67
307
 
82
475
 
97
730
 
112
1120
53
206
 
68
315
 
83
487
 
98
750
 
113
1150
54
212
 
69
325
 
84
500
 
99
775
 
114
1180
55
218
 
70
335
 
85
515
 
100
800
 
115
1215
56
224
 
71
345
 
86
530
 
101
825
 
116
1250
57
230
 
72
355
 
87
545
 
102
850
 
117
1285
58
236
 
73
365
 
88
560
 
103
875
 
118
1320
59
243
 
74
375
 
89
580
 
104
900
 
119
1360
60
250
 
75
387
 
90
600
 
105
925
 
120
1400
61
257
 
76
400
 
91
615
 
106
950
 
121
1450
62
265
 
77
412
 
92
630
 
107
975
 
122
1500
63
272
 
78
425
 
93
650
 
108
1000
 
123
1550
64
280
 
79
437
 
94
670
 
109
1030
 
124
1600(SS - Speed Symbol)
- index rýchlosti - je písmeno, určujúce maximálna rýchlosť, pri ktorej môže pneumatika niesť hmotnosť určenú indexom nosnosti za daných špecifických podmienok.

Symbol
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
H
V
W
Y
ZR
Max. rýchlosť [km/h]
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
240
270
300
>240

Opravy pneumatík

Oprava pneumatík je z hľadiska bezpečnosti prevádzky činnosť veľmi náročná a zodpovedná, a preto by ju mal vykonávať vždy len špecialista.

Vyhláška č. 102/95 Sb. ukladá, že na plášti (pneumatike) musia byť všetky poškodené miesta trvalo opravené. Je preto neprípustné používať duše do neopraveného bezdušového plášťa ako náhradné riešenie.

Tesniace opravárenské spreje nedoporučujeme používať pre trvalé opravy, ale vždy len na dojazd. Rovnako ako opravy bez demontáže plášťa z ráfiku za použitia špeciálnych predvulkanizovaných upchávok.

Opravy poškodenia zasahujúcich nárazník alebo kostru je treba previesť metódou vulkanizácie za tepla alebo za studena po predchádzajúcej podrobnej prehliadke a úprave poškodeného miesta plášťa. Každá oprava by mala byť prevádzaná čo možno najskôr po vzniku poškodenia, inak môže dôjsť (hlavne pri plášťoch s oceľovým nárazníkom) k rozšíreniu poškodenia alebo aj k zničeniu plášťa v dôsledku vnikajúcich nečistôt a vlhkosti.

Prerezávanie plášťov pre osobné automobily je zakázané.


Skladovanie pneumatík


Pneumatiky na diskoch sa doporučujú skladovať poukladané na sebe alebo zavesené. Pneumatiky bez disku sa skladujú vedľa seba (viď obrázok). Aby však nedochádzalo k deformáciám takto uskladnených pneumatík/kolies, doporučuje sa cca 1× za 14 dní pneumatiky pootočiť. Vždy sa doporučuje nechať kolesá pred opätovným namontovaním na vozidlo vyvážiť.Skladovanie pneumatík/kolies je treba prevádzať v tmavých, suchých a chladných priestoroch. Nadmerné vystavovanie svetlu a teplu týmto výrobkom škodí a je príčinou ich predčasného starnutia, ktoré sa prejavuje vo forme drobných trhlín na povrchu pryže (gumy, z ktorej je pneumatika vyrobená). Pneumatiky nesmú prísť do kontaktu s produktmi ropného pôvodu (ako sú napr. oleje, pohonné hmoty, mazadla a pod.) lebo spôsobujú, že pryž sa stáva hubovitou a stráca svoje elastické vlastnosti vulkanizátu.

Pokiaľ nemáte vhodné skladovacie priestory, nechajte si uskladniť pneumatiky v odbornom servise, kde Vám garantujú tú správnu starostlivosť o ne.


Voľba pneumatík a diskových kolies

Pneumatiky pre daný typ vozidla určuje vždy výrobca vozidla v spolupráci s výrobcom pneumatík.
Aké rozmery pneumatík sú vhodné práve pre vaše vozidlo sa dozviete v jeho technickom preukaze. Tiež sa tam dozviete ich minimálnu rýchlostnú kategóriu (T, H, V a pod.), ako aj kategóriu minimálnej nosnosti (80,86,91 a pod.). Viac v "INDEX NOSNOSTI A RÝCHLOSTI".

Optimálne jazdné vlastnosti vozidla je možné dosiahnuť len s pneumatikami rovnakého druhu. To znamená, že na vozidle môžu byť (s výnimkou núdzového dojazdu) súčasne použité len pneumatiky rovnakého rozmeru (s výnimkou vozidiel, pri ktorých výrobe sa s rozdielnymi rozmermi počítalo), konštrukcie (radiálna, diagonálna atď.), značky a dezénu. Ten musí byť zhodný minimálne na jednej náprave. Ďalšie podrobnosti viď Vyhláška Ministerstva dopravy o schvaľovaní technickej spôsobilosti a technických podmienkach prevádzky cestných vozidiel na pozemných komunikáciách č. 102/95 Sb., § 37.

V prípade zimných pneumatík M+S doporučujeme z bezpečnostných dôvodov používať tieto vždy na celom vozidle, nielen na jednej náprave. Vzájomnou kombináciou zimných pneumatík s letnými možno akceptovať len v lete, a to len v prípade, kedy zvyšková hĺbka drážky zimného dezénu < 4 mm, t.j. hranica, kedy zimná pneumatika stráca svoje špeciálne zimné vlastnosti.

Rozmer diskových kolies je tiež uvedený v technickom preukaze automobilu. Vo výnimočných prípadoch je možné použiť aj inú veľkosť (viď všetky výrobcom dovolené rozmery, ktoré sa zobrazia po vybraní značky, modelovej rady, modelu a motorizácie automobilu a kliknutí na "ÚDAJE K DISKU"), ktorá ale následne musí byť v tomto technickom preukaze zaznamenaná.


Montáž pneumatík

Montáži pneumatík je treba venovať z bezpečnostných dôvodov mimoriadnu pozornosť, a mal by ju preto vykonávať len riadne zaškolený pracovník. Používajte vždy len diskové kolesá predpísanej veľkosti, v perfektnom technickom stave, t.j. mechanicky nepoškodené a zbavené zvyškov hrdze.

V prípade montáže nových plášťov použite súčasne aj nový bezdušový ventil. Bezdušové plášte (Tubeless) montujte vždy len na ráfiky s bezpečnostným prevedením profilu dosadacej plochy (napr. typu HUMP).

Tlak vzduchu pri montáži (tzv. 'dosadací tlak') môže dosiahnuť až 150 % najvyššej tabuľkovej hodnoty, nesmie však presiahnuť 350 kPa.

Pri montáži bezdušových pneumatík musia pätky plášťa prekonať profil HUMP. Tlak na prekonanie tejto prekážky by nemal prekročiť 350 kPa, inak hrozí nebezpečenstvo prasknutia pätkového lana.

Namontovanú pneumatiku nahustenú na predpísaný prevádzkový tlak je treba dynamicky vyvážiť.

Pred montážou nových pneumatík na vozidlo doporučujeme ďalej skontrolovať a prípadne nastaviť všetky prvky geometrie podvozku a pokiaľ je to možné,  dovážiť kolesá priamo na náprave. Doporučujeme rovnako dôsledne dodržiavať použitie ochranných hlavičiek ventilov, ktoré chránia ventil proti vnikaniu nečistôt a následnej netesnosti. Nové pneumatiky doporučujeme používať prvých niekoľko sto kilometrov jazdy pri nižších prevádzkových rýchlostiach - dôjde tak ku stabilizácii povrchu behúňa, čo sa priaznivo prejaví celkovou vyššou životnosťou plášťa.

 


Opotrebovanie pneumatík

Pretože hĺbka dezénu pneumatík sa v priebehu užívania znižuje, brzdná dráha vozidla, hlavne na mokrej vozovke, je podstatne dlhšia. Nebezpečenstvo aquaplaningu (t.j. straty kontaktu pneumatiky s vozovkou v dôsledku vodného stĺpca medzi ňou a povrchom vozovky) sa zvyšuje s postupným znižovaním hĺbky  dezénovej drážky - opotrebovaním. Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky je preto nanajvýš dôležité včas vymeniť ojazdenú pneumatiku za novú najneskôr, kedy zvyšková hĺbka drážky nie je menšia ako 1,6 mm, a pri zimných pneumatikách 3mm.

Úroveň minimálnej bezpečnostnej hĺbky drážky signalizujú tzv. indikátory opotrebenie - TWI, čo sú výstupky na dne drážok vysokých tiež 1,6 mm.

Rovnomerné opotrebenie behúňov všetkých pneumatík prispieva k vyššej bezpečnosť, a preto doporučujeme v určitých pravidelných intervaloch (napr. po najazdení 5 000 km) zámenu kolies (ak je to vzhľadom na rozmery kolies možné) z prednej nápravy na zadnú a naopak..


Poškodenie pneumatík

Väčšina poškodenia pneumatík vzniká v dôsledku nesprávneho tlaku vzduchu. Preto doporučujeme kontrolovať tlak v pneumatikách každé dva týždne. Pri jazde sa tlak v pneumatikách vplyvom tepla zvýši. Toto je normálny fyzikálny jav, a preto vtedy nesmie byť za žiadnych okolností upravovaný.

Stály a vyvážený štýl jazdy je pre pneumatiky prospešný. Prudká akcelerácia a športový spôsob jazdy 'brzda-plyn' životnosť pneumatík výrazne skracujú. Podobne aj extrémne bodové namáhanie napr. pri rýchlom nábehu na prekážku môže byť príčinou vzniku poškodenia (často i skrytého) alebo úplného zničenia pneumatiky. K tomuto druhu poškodenia prispieva aj prehusťovanie pneumatík.

Taktiež podhusťovanie a/alebo preťažovanie vedie k rýchlejšej únave kostry, intenzívnemu opotrebeniu behúňa, a teda aj k predčasnému vyradeniu plášťa z prevádzky.


Starnutie pneumatík

Starnutie pneumatík je dlhodobý proces, ku ktorému dochádza v dôsledku zložitých fyzikálno chemických pochodov za prítomnosti kyslíka a ozónu. Negatívne ovplyvňuje prevádzkovú spôsobilosť plášťa.

Pneumatiky staršie ako 10 rokov môžu byť preto používané len v prípade, že boli už predtým prevádzkované normálnym spôsobom. V žiadnom prípade by nemali byť používané nejazdené plášte po tejto dobe skladované.

Starnutím trpia hlavne pneumatiky používané na karavanoch v dôsledku dlhotrvajúcich prevádzkových prestávkach a tým aj jednostranného zaťaženia. Tieto by mali byť vymieňané po 6, najneskôr 8 rokoch.

Náhradné pneumatiky špeciálnej konštrukcie staršej 6 rokov nemožno používať v bežnej cestnej premávke, ale len v prípade nutnosti na dojazd.

* Zimné pneumatiky staršie ako 5 rokov sa už za zimné nepovažujú, keďže stratili svoje špecifické vlastnosti, pre ktoré sa v zimnom období používajú!

* Pneumatiky s obsahom siliky


Základné rozmery pneumatík

Príklad:

205/55 R16

 

205 - šírka nahustenej pneumatiky v mm (šírka behúňa)

55 - výška bočnice pneumatiky vyjadrená v %, v pomere k jej šírke (112.75 mm)

16 - vnútorný priemer pneumatiky (priemer disku) v anglických palcoch - inches (1 inch = 25.4 mm)

(pneu)NAJnakup.sk 

Koho tu máme 

Práve tu je 194 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Čítanosť článkov
4537301

Rýchly kontakt 

Pondelok - Piatok 09:00-17:00

tel. : 0918/682 276

Neváhajte nás kontaktovať !

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fcloc9 #eef11246 #070214121735